Galeria

Montowane, uruchamiane i eksploatowane przez ROYROZ instalacje zostały wybrane i przedstawione wg różnych kryteriów.

Poza naszym wykonaniem, łączy je to że:
– są zrealizowane w sposób uwzględniający nietypowe zalecenia i oczekiwania inwestorów,
– instalacje są wykonane zgodne z wymogami producentów i są bezpieczne,
– uwzględniają wszystkie przepisy branżowe i UDT, obejmujące takie urządzenia i instalacje,
– dzięki tym rozwiązaniom są efektywnie i oszczędnie eksploatowane

Prezentowane instalacje gwarantują swobodny dostęp w czasie prowadzenie rutynowych czynności serwisowych.