Oferta

niestandardowa

Oferowanie i uruchamianie urządzeń wykorzystywanych do wytworzenia ciepła w sposób skojarzony. Wdrażanie urządzeń grzewczych do nietypowego zastosowania (najczęściej przy produkcji)

Łączenie w system różnych źródeł ciepła. Np. kotła gazowego, kolektora słonecznego, kotła elektrycznego, kominka z pompą ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Wszystko zabezpieczone i monitorowane zdalnie po WiFi.

Utrzymywanie w sprawnym działaniu kilkunastoletnich-letnich urządzeń grzewczych.
Modernizacje i regulacje instalacji ogrzewania w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Przygotowywanie urządzeń do kontroli przez UDT.
Pomoc przy usuwaniu awarii, poprzez konsultacje telefoniczne.

Oferta niestandardowa Zielona Góra Pawilon-Zacisze

Oferta niestandardowa – uruchamianie różnych urządzeń techniki grzewczej