Oferta kompleksowa Budynek usługowy Zielona Góra

Odłączenie instalacji ogrzewania od ciepłociągu. Wykonanie instalacji gazowej, montaż kotła.

Napełnienie instalacji wodą z glikolem. Uruchomienie kotła, odpowietrzenie i wyregulowanie instalacji. Bieżące naprawy i przeglądy