BIURO ROYROZ Jacek Rozestwiński
ul. Wyszyńskiego 30A/11 (na końcu pasaża handlowego)
65-536 ZIELONA GÓRA

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 35981/2004 
wydane przez Urząd Miejski Zielona Góra.

  • REGON 930125121 wydany przez Urząd Statystyczny Zielona Górza
  • NIP 924-14-35-218
    zgłoszenia podatnika podatku od towarów i usług z 24.03.2004 Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra.
  • Nr konta mBank PL 14 1140 2004 0000 3202 7689 0005

Biuro otwierane jest w godzinach nieregularnych.
Na potrzeby spotkań, wykonywania prac biurowych i około serwisowych.