BIURO ROYROZ Jacek Rozestwiński
ul. Wyszyńskiego 30A/11 (na końcu pasaża handlowego)
65-536 ZIELONA GÓRA

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 35981/2004 z 19.02.2004
wydane przez Urząd Miejski Zielona Góra.

Biuro otwierane jest w godzinach nieregularnych.
Na potrzeby spotkań, wykonywania prac biurowych i około serwisowych.