Oferta – podłączenie automatyki kaskady i uruchomienie kotłów

To największy zestaw urządzeń, które zostały zamontowane i przygotowane do uruchomienia. Uruchomione kotły zużywają około 600m3 na godzinę ciągłej pracy.

Wszystkie elementy automatyki zostały przygotowane przez generalnego wykonawcę. Nasze zadanie to połączyć przewody do automatyki w kotłowni, zaprogramować i przeprowadzić testy prawidłowego zadziałania sterowania oraz prawidłowo uruchomić palniki gazowe.

Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dla osób przydzielonych do eksploatacji kotłowni. Na koniec w obecności Wojskowego Dozoru Technicznego i inwestorów przetestowano wszystkie zabezpieczenia w kotłowni.