Oferta – przeglądy kotłów gazowych

Producenci wszystkich kotłów rekomendują szereg czynności i okresowych wymian części zużywalnych, raz na rok. Dobrze jest zlecać, przeglądy chociaż raz na 2-3 lata.

Należy sprawdzić swoje umowy ubezpieczeniowe lub kredytowe. Często jest w nich wyraźna klauzula określająca częstotliwość takich przeglądów.

Pomijając formalne wymogi, rekomenduję przegląd raz na 2-3 lata lub jak coś Państwa zaniepokoi.