Kotły z otwartą komorą, dopływ powietrza

Pomieszczenia w których montowane są kotły z palnikami atmosferycznymi muszą mieć dopływ powietrza do spalania. To jest bardzo ważne. Na 1m3 spalonego gazu, taki kocioł zużywa kilkanaście m3 powietrza.

Kocioł gazowy o mocy 24 kW, przy pracy z mocą maksymalną zużywa ponad 3 m3 gazu na godzinę. Ilość metrów gazu mnożymy przez 13 m3 niezbędnego powietrza, to daje prawie 40 m3 powietrza na godzinę pracy.

* * *

Kocioł gazowy zimą w ciągu doby pracuje w sumie od 5-8 godzin. Jeżeli uwzględnimy:
3 x 13 [m3/h] powietrza x 6 [h] = 234 [m3] powietrza na dobę.

Około 230 m3 POWIETRZA do pracy takiego kotła zimą, MUSI być doprowadzone w ciągu doby.

* * *

Pomieszczeniem na kocioł wiszący jest przeważnie łazienka, kuchnia lub małe pomieszczenie gospodarcze. Zdjęcie którym zilustrowany jest blog, przedstawia uruchomienie palnika w kotle pracującym od miesięcy bez właściwego dopływu powietrza do kotłowi (zdjęcie bez żadnej obróbki).

* * *

Płomień bardzo niebezpiecznie wydostaje się poza komorę spalania.

Niewiele brakowało do powstania pożaru.

Wizyta serwisu została umówiona, tylko dlatego że kocioł przestał pracować.

Pod obudową kotła zastano kilkanaście zwartych przewodów bez izolacji, która stopiła się od płomienia wydostającego się poza komorę spalania.

Zwarcie spowodowało awarię i wyłączenie kotła.

* * *

Przed przystąpieniem do czyszczenia, zdecydowano się na wymianę wszystkich spalonych kabli. Załączono zasilanie i automatyka zadziałała sprawnie. Po uruchomieniu w kotle ukazał się taki widok jak na zdjęciu ?! Koszt naprawy był równoważny z ceną nowego kotła. W tym przypadku wymieniono kocioł.

* * *

Przykłady wymienników ciepła w kotłach pracujących bez nawiewu – przed i po czyszczeniu

* * *

Każdy kominek w domu ma specjalny nawiew, a przeglądane kotły gazowe praktycznie zawsze nawiewu nie mają. Spalanie gazu w kotle bez nawiewu przypomina płomień zapalonej świeczki pod odwróconym słoikiem lub pracę silnika w aucie z zapchanym wlotem powietrza..

* * *

Używanie kotła bez nawiewiu zwiększa rachunek za gaz nawet o 30-50% , grozi zaczadzeniem lub złym samopoczuciem !