Zanim wezwiesz SERWIS
 

Zanim wezwiesz serwis


 

Prosimy o sprawdzenie poniższych punktów, a także instrukcji obsługi urządzenia, aby wyeliminować ewentualne niedomagania w pracy, nie dające podstaw do wezwania serwisu technicznego. Zachęcamy w razie potrzeby do skonsultowania wątpliwości w pracy z naszą Infolinią 24h.

 


Kotły wiszące:

Kocioł nie pracuje:

 
 • Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania (czy jest napięcie na zaciskach automatyki lub czy nie zamieniono faz np. inne włożenie wtyczki do gniazdka)

 • Na regulatorze kotła świeci czerwona dioda. Nacisnąć przycisk odblokowania usterki (zapisać kod usterki z wyświetlacza)

 • Sprawdzić czy kurek gazowy jest otwarty.

 • Sprawdzić czy jest zagwarantowany minimalny odbiór ciepła

 • Kocioł się zapowietrzył - wezwać serwis.

 

Kocioł nie wytwarza ciepłej wody użytkowej:

 
 • Sprawdzić filtr na dopływie zimnej wody.

 • Wymiennik spaliny-woda nie jest drożny (wymagane czyszczenie) - wezwać serwis

 

Kocioł przegrzewa lub niedogrzewa:

 
 • Zmienić temperaturę normalna na termostacie (automatyka stałotemperaturowa)

 • Zmienić temperaturę normalną lub pochylenie i poziom krzywej grzewczej (automatyka pogodowa)

 

Pozostałe usterki likwiduje uprawniona firma serwisowa lub Serwis Fabryczny Viessmann.

 

Kotły stojące:
 
Kocioł nie pracuje: 

 
 • Sprawdzić poprawność podłączenia zasilania (czy jest napięcie na zaciskach automatyki)

 • Na regulatorze kotła świeci czerwona dioda. Nacisnąć przycisk odblokowania usterki oraz zapisać kod usterki z wyświetlacza.

 • Wcisnąć przycisk odblokowania usterki na palniku.

 • Sprawdzić czy kurek gazowy jest otwarty.

 • Sprawdzić drożność instalacji olejowej (zamknięcie kurka na filtrze oleju, parafina w instalacji) . Wkładka filtra oleju podlega okresowej wymianie (powinna być czysta)

 • Sprawdzić czy jest zagwarantowany minimalny odbiór ciepła

 • Kocioł się zapowietrzył (eksploatacja na gazie płynnym) - wezwać serwis.

 • Sprawdzić czy pompa(y) po okresie letnim nie są "zakleszczone"

 

Kocioł nie wytwarza ciepłej wody użytkowej: 

 
 • Sprawdzić filtr na dopływie zimnej wody.

 

Kocioł przegrzewa lub niedogrzewa:

 
 • Zmienić temperaturę normalna na termostacie (automatyka stałotemperaturowa)

 • Zmienić temperaturę normalną lub pochylenie i poziom krzywej grzewczej (automatyka pogodowa)

 • Ustawić częściowy priorytet CWU.- wezwać serwis

 • Zmienić wpływ temperatury pomieszczenia na temp. wody w kotle - wezwać serwis

 

Pozostałe usterki likwiduje uprawniona firma serwisowa lub Serwis Fabryczny Viessmann.