Viessmann DOBÓR URZĄDZEŃ
1.  Powierzchnia i rodzaj budynku

1. Powierzchnia i rodzaj budynku

Informacje o powierzchni i rodzaju budynku wykorzystamy do doboru mocy

źródła ciepła.

     

Przy pierwszym zapytaniu o cenę urządzeń, bardzo pomocny jest wgląd

w projekt domu. Jeżeli projektu lub rzutów budynku nie ma,

to chociaż rysunek odręczny.

2.  Ilość osób i zużywanej wody

2. Ilość osób i zużywanej wody

Na cenę urządzeń, bardzo istotny wpływ ma:

 

- ilość osób, które będą korzystać z c.w.u.,

- ile c.w.u. Państwo zużywają obecnie (info z licznika c.w.u.)

- ile będzie łazienek lub punktów poboru wody

3.  Preferowany sposób ogrzewania

3. Preferowany sposób ogrzewania

Przy ofercie kompleksowej, tzn.:

- dostawa urządzeń grzewczych,

- materiałów potrzebnych do zmontowania układu c.o.,

potrzebna jest informacja o preferowanym przez Państwa systemie ogrzewania.

 

Część z Państwa woli, lubi lub chce mnieć konkretnie: ogrzewanie albo podłogowe, albo grzejnikami. Taka informacja znacząco wpływa na koszt c.o.

4.  Lokalizacja kotłowni

4. Lokalizacja kotłowni

W zależności od miejsca zaplanowanego na kotłownię, należy przewidzieć lokalizację pomocniczych elementów instalacji.

Pompy, szafki na rozdzielacze, zawory i przede wszystkich ilość i grubość rur warunkują cenę oferty. 

5.  Wizyta na budowie

5. Wizyta na budowie

Po wyjaśnieniu podstawowych informacji oraz po przygotowaniu oferty wstępnej

konieczna jest wizyta na placu budowy.

Odwiedzenie budowy, pozwoli sprecyzować wcześniejszą ofertę wstępną.

 

Po spełnieniu warunków j/w, wykonywana jest oferta końcowa, egzemplarz umowy

(do przeanalizowania, przed podpisaniem) oraz harmonogram dostaw, prac, 

prób szczelności, odbiorów i sposobu zapłaty.