Uprawnienia
Uprawnienia w zakresie sprzedaży, montażu, uruchomienia, obsługi, konserwacji, remontów i prac montażowych oraz prac kontrolno-pomiarowych opisują niżej wymienione dokumenty:

1. Wydane przez NOTFSN-T w Świdnicy nr 06/05/2002
w zakresie lutowania twardego i miękkiego

2. Wydane przez: KKE SIMP Wałbrzych i ważne do 5 lat nr:

-166/E/168A/2010 - eksploatacja instalacji elektroenergetyczne do 1 kV, sieci elektryczne oświetlenia ulicznego

-166/E/168C/2010 - eksploatacja kotły parowe, wodne, na paliwa stałe, wentylacja, klimatyzacja, wentylatory, dmuchawy, piece przemysłowe powyżej 50 kW,

-166/E/169A/2010 - prace kontrolno-pomiarowe instalacje elektroenergetyczne do 1 kV

-166/E/169B/2010 - eksploatacja i prace kontrolno-pomiarowe kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe i gazowe o mocy pow. 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

-166/E/169C/2010 - prace kontrolno-pomiarowe instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

-166/E/168E/2010 - eksploatacja sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa i powyżej 0,5 MPa, instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa i powyżej 5kPa, przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.

-166/D/168/2010 – dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, prac montażowych:
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV, 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.

-166/D/168B/2010 – dozór w zakresie obsługi, konserwacji, prac montażowych: 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe i gazowe o mocy pow. 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy pow. 50 kW, 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych, 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50kW.

-166/D/168D/2010 - dozór w zakresie obsługi, konserwacji, prac montażowych: 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa, 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, 7. Urządzeniai instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa, 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW.

- 166/D/169/2010 - dozoru w zakresie prac kontrolno-pomiarowych:
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

 

3. Wydany przez Firmę Viessmann Paszport specjalistyczny nr VN0100018 potwierdzający uprawnienia do montażu, uruchomienia i serwisu:

  • kotłów wiszących z otwartą i zamkniętą komorą spalania oraz kotłów wiszących kondensacyjnych
  • kotłów stojących gazowych i olejowych w całym zakresie mocy
  • regulatorów kaskadowych
  • kolektorów słonecznych

Uprawnienia ważne od 31-12-2003 do 31-12-2005; do 31-12-2007; do 27-05-2010; do 27-05-2012

Świadectwa autoryzacji wydane przez Firmę Viessmann


Uprawniające w wymienionych latach do bezpośredniego:


2004; 2005;   
2006; 2007;
2008; 2009;
2010; ____;
zakupu i sprzedaży kotłów wiszących firmy Viessmann
2004; 2005;
2006; 2007;
2008; 2009;
2010; ____;
zakupu, sprzedaży, montażu, obsługi, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kotłów stojących, gazowych i olejowych firmy Viessmann do mocy 72 kW
2004; 2005;
2006; 2007;
2008; 2009;
2010; ____;
zakupu, sprzedaży, montażu, obsługi, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kotłów stojących, gazowych i olejowych firmy Viessmann powyżej mocy 72 kW